Shah Rukh Khan’s daughter Suhana Khan gets trolled for ignoring shutterbugs; ‘Kitni ghamandi hai,’ say netizens [View Pics]Shah Rukh Khan’s daughter Suhana Khan gets trolled for ignoring shutterbugs; ‘Kitni ghamandi hai,’ say netizens [View Pics]Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_1_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_BTF_2_300x250|300,250~Bollywoodlife_Web/Bollywoodlife_AL_ATF_970x90|970,250~Bollywoodlife_Web/bollywoodlife_ros_strip|1300,50